Zoeken
Planinhoud

Palliatieve voorziening met 8 gastenkamers

Status

Opgeleverd

Werkzaamheden

Planontwikkeling, Projectmanagement

Opdrachtgever

Stichting Buurtzorg Nederland

Buurtzorghuis Doevenbos Horst a/d Maas

In opdracht van Stichting Buurtzorg Nederland realiseerde Arcus Zuid Projectontwikkeling in Horst aan de Maas een palliatieve voorziening. Het hospice beschikt over 8 gastenkamers en is volledig gericht op de wensen, behoeften en voorkeuren van de mensen in de terminale fase en van hun naasten.

Van eerste tekeningen tot de bouw

Onze werkzaamheden voor Buurtzorg Nederland bestonden onder andere uit het opstellen/aanpassen van het Programma van Eisen voor de bouw en infrastructuur op het terrein, het voeren van overleggen met alle betrokken partijen, het voorbereiden en indienen van benodigde vergunningen en het selecteren, begeleiden en contracteren van de aannemer(s) en adviseurs. Daarnaast was het opstellen en bewaken van de planning een essentieel onderdeel van de voorbereidingen. Overeenkomsten werden opgesteld en tekenwerk en rapporten werden door ons getoetst, beoordeeld en geaccordeerd. Hierbij steeds rekening houdend met de vastgestelde financiële kaders.

De nauwe samenwerking met Buurtzorg Nederland en alle betrokkenen heeft geleid tot een geweldig resultaat en tevreden eindgebruikers.

Het buurtzorghuis werd op 29 april 2016 officieel geopend.

Locatie

Interesse?​

Heeft u interesse in een bouwkavel? Neem dan direct contact op via +31 (0)46 411 3290.